โลกกำลังเฝ้าดู เวลากำลังเดินและ คนอื่นร่าเริงน้อยกว่า ฉันหวังว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาคิดผิด”

โลกกำลังเฝ้าดู เวลากำลังเดินและ คนอื่นร่าเริงน้อยกว่า ฉันหวังว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาคิดผิด”

ในอดีต ดนตรีที่คัดสรรมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทัศนคติของความเป็นอิสระและการเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองช่วยให้ผู้ป่วยเอชไอวีอยู่ในโปรแกรมการรักษา ลดปริมาณไวรัสในร่างกายของพวกเขาการบำบัดด้วยศิลปะในระหว่างการรักษามะเร็งแสดงให้เห็นว่าช่วยลดผลข้างเคียงของอาการง่วงนอน ขาดความอยากอาหารหรือพลังงาน และภาวะซึมเศร้าการมุ่งเน้นไปที่การจัดการและการรักษา การคาดหวังให้มารดาที่เข้าร่วมศิลปะบำบัดทุกสัปดาห์ช่วยลดความกลัวการคลอดบุตร 

และบางครั้งภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพ่อแม่มือใหม่ 

การร้องเพลงระหว่างตั้งครรภ์สามารถกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก ลดอาการร้องไห้ของทารก และช่วยให้ทารกแรกเกิดนอนหลับได้ดีขึ้นรายงานระบุว่ากิจกรรมทางวัฒนธรรมบางอย่างแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเทียบเท่าหรือมากกว่านั้น เช่นเดียวกับการแทรกแซงด้านสุขภาพแบบดั้งเดิม 

เนื่องจากศิลปะสามารถให้ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพหลายอย่างในกิจกรรมเดียว พวกมันอาจป้องกันความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บได้ดีกว่าในตอนแรก ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตยิ่งไปกว่านั้น การแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ สามารถปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลได้ ดังนั้นจึงช่วยให้เข้าถึงชนกลุ่มน้อยซึ่งมักจะมีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพที่ไม่ดีปิดช่องว่างนโยบายรายงานสรุปข้อควรพิจารณาด้านนโยบายสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาคส่วนด้านสุขภาพและอื่น ๆ รวมถึงการรับประกันการเข้าถึงโปรแกรมด้านสุขภาพ ส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของการมีส่วนร่วมทางศิลปะ และการลงทุนในการวิจัยเพิ่มเติม

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 การพัฒนางานวิจัยที่สำคัญได้ติดตามผลกระทบของศิลปะต่อสุขภาพ

และความเป็นอยู่ที่ดี อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนานโยบายที่สำคัญทั่วทั้งประเทศสมาชิกภายในภูมิภาคยุโรป ซึ่งเป็นจุดเน้นของการศึกษาของ WHOแม้ว่าตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา อังกฤษ ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดนได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ปีที่แล้ว เลขาธิการสหประชาชาติได้เปิดตัวกลยุทธ์ด้านสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีที่ให้บริการแก่บุคลากรของสหประชาชาติโดยเฉพาะ แผนสถานที่ทำงานห้าปีของสหประชาชาติมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เสริมสร้างสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีทั่วโลกSDG 3

“ ในฐานะสังคมและประเทศต่างๆ จนถึงขณะนี้ เราล้มเหลวในการแก้ไขอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนในเด็กและนั่นคือสาเหตุที่องค์การอนามัยโลก/ยุโรปมาที่โครเอเชีย ตามคำเชิญของศาสตราจารย์มิลาโนวิช คู่สมรสของประธานาธิบดี เพื่อกระตุ้นการสนับสนุนทางการเมืองสำหรับสิ่งนี้อย่างแท้จริง วิกฤตสาธารณสุขที่ร้ายกาจก่อนที่จะแก้ไขได้ยากกว่านี้ ”

ufabet