บอลเดี่ยว บอลเต็ง

รวบบทความเกี่ยวกับ พนันบอลออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ บอลเดี่ยว บอลเต็ง

ลูกแกะรอดแต่ไม่เจริญเติบโตในครรภ์เทียม

ลูกแกะรอดแต่ไม่เจริญเติบโตในครรภ์เทียม

เฝ้าดูทารกในครรภ์  มีการใช้มดลูกเทียมเพื่อเลี้ยงลูกแกะในครรภ์จำนวน 35 ตัวให้มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 55 ชั่วโมง … นักวิจัย [ยังคง] ต้องแสดงให้เห็นว่าทารกในครรภ์สามารถเติบโตได้จริง ไม่ใช่แค่ในครรภ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเท่านั้น…. ในที่สุด อาจเป็นไปได้ที่จะวางทารกที่คลอดก่อนกำหนดอย่างยิ่งยวดไว้ในครรภ์เช่นนี้ … เพื่อรองรับพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะสามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวเอง...

Continue reading...